Du er her

Skilsmissebarn 

Publisert
5. september 2009

Ifølge psykolog Kyrre Breivik ved HEMIL-senteret viser studier at skilsmissebarn har dårligere skoleprestasjoner, lavere utdanningsnivå, mer atferdsproblemer og høyere risiko for depresjoner. Han mener svakere økonomi, færre ressurser i familien, konflikter og stress er forklaringen til at skilsmissebarn klarer seg dårligere på en rekke områder.

– Denne gruppen har noe høyere risiko for svakere tilpasninger på de fleste mål, også i voksenlivet.

NTB 11.8.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen