Du er her

Debattert

Publisert
5. september 2009

Aktiv dødshjelp

Psykologen Kari Vigeland (KV) har i sommer debattert med legen Stein Husebø (SH) i Morgenbladets spalte «Brevvekslingen».

 • … debatten kan gi gamle mennesker, kronisk syke og folk som lider av depresjon, inntrykk av at løsningen fra samfunnets side vil bli å ta livet av dem. Jeg har møtt ledende europeiske politikere som helt åpent sier at vi ikke vil komme til å ha råd til en god eldreomsorg til alle, så derfor må vi ha et alternativ.
  SH 29. mai
 • Det gjelder mennesker med uhelbredelig og lidelsesfull sykdom, og hvor man ikke kan gjøre noe mer som i vesentlig grad vil avhjelpe lidelse og plager. Det gjelder kompetente mennesker, som er godt informert om sin tilstand, prognose og (manglende) behandlingsmulighet, og som er i stand til å vurdere sin egen situasjon og treffe et valg.
  KV 17. juli
 • Dersom vi skulle legalisere barmhjertighetsdrap, ser du ikke faren for misbruk? Kan det ikke raskt bli slik at ensomme, fortvilede, syke og/eller gamle personer som opplever å være til byrde for seg selv og andre ber om barmhjertighetsdrap?
  SH 24. juli
 • Hva den enkelte av oss her tror eller frykter er nå én ting. Erfaringer er mer å bygge på. Og det er blitt grundig undersøkt – og uttrykkelig tilbakevist. En omfattende metaundersøkelse (Journal of Medical Ethics, 2007) viste at det ikke var noen overrepresentasjon av eldre eller funksjonshemmede blant dem som hadde fått innvilget aktiv dødshjelp …
  KV 31. juli
 • Pasienten oppsøker legen og sier: «Jeg vil at du bruker din kompetanse og tar livet mitt.» Dermed er ikke pasienten alene om beslutning, handling og ansvar. […] 30–40 pasienter har bedt meg om å utføre barmhjertighetsdrap. Hos mer enn 90 prosent av dem har jeg opplevd, og det videre forløp har bekreftet, at de ber ikke om barmhjertighetsdrap. De ber om hjelp til å leve med verdighet til de dør.
  SH 7. august

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS eller e-post – for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål.Send SMS til 97 70 18 31.E-post redaksjonen@psykologforeningen.no

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen