Du er her

Debatt og kommentar

Publisert
5. september 2009

Psykologforeningen sier at den vil beskytte pasienter og brukere av psykologtjenester. Men monopolisering av psykologtittelen beskytter først og fremst psykologene selv, og ikke brukerne.

Psykologer i førstelinje har et stort ansvar i arbeidet med å tilby tidlig hjelp med høyt faglig nivå til barn og unge. Men jeg frykter at mange barn og unge med vansker har blitt sviktet på veien i møte med psykologer som lider av faglige «hang-ups».

I stedet for å vektlegge det ene perspektivet i lavterskeltilbud er det bredden i psykologenes utdannelse som sikrer at tilbudet blir faglig godt.

Hjertesukket fra Anne Skard om manglende respons har åpenbart gått hjem hos flere av Tidsskriftets lesere, også hos Anders Johan Thorbjørnsen. Selv savner han tilbakemelding og anerkjennelse fra sine formelt overordnede.

Dessverre har ikke Madsen grepet poengene mine angående psykologiens identitet relatert til den sosiale virkeligheten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side 888-895

Kommenter denne artikkelen