Du er her

Tvang 

Publisert
5. september 2009

Psykolog Eva Ramm er i Aftenposten 2. august oppgitt over at en bruker av psykisk helsevern har opplevd det som positivt å ha vært utsatt for tvang. Tvang sammenlignes med forhistorisk barneoppdragelse, og psykisk helsevern beskrives som et paternalistisk system med psykiateren som den «store far» som gir tukt.

En slik paternalisme og bedrevitenhet er hun selv en eksponent for ved å underkjenne brukerens egenopplevelse. Ramm har bestemt seg for at tvang i alle tilfeller er et onde og viser ikke respekt for at noen kan oppleve det annerledes. Dette er et viktig perspektiv som fortjener dagens lys uten å bli sablet ned av en psykolog. At mange opplever tvang som krenkende, vet vi allerede. Vi som fatter slike vedtak skal kontinuerlig jobbe for å begrense negative effekter av dette. Men et samfunn helt uten tvang vil føre til unødvendig smerte både for personen som er rammet av en alvorlig psykisk lidelse og personer i vedkommendes omgivelser.

Som psykolog vil jeg derfor heller stå ansvarlig for noen ganger å krenke, enn for følgene av Ramms idealverden hvor tvang ikke eksisterer.

Psykolog Anja Vaskinn i Aftenposten 10.8.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen