Du er her

La grunnmuren stå

Publisert
5. september 2009

DEBATT: EVIDENS OG PRAKSIS

Det som skiller oss fra andre med psykologi-utdanning, er klinisk teori og teknikk, skrev Johnson og Rognan i julinummeret. Rognli mener at en grundig og bred forståelse av normalpsykologi og endring likevel må være kjernen i utdanningen.

I Tidsskriftets julinummer fastholder Johnson og Rognan sitt standpunkt om at konkrete teknikker må utgjøre grunnmuren i psykologutdanningen. Til støtte for sitt syn presenterer de et forenklet bilde av kunnskapstilstanden i psykoterapiforskning. Kjernen i min kritikk har de likevel ikke tatt tak i. Terapiteknikk bør ikke utgjøre grunnmuren i psykologers utdanning, fordi terapiteknikk ikke er kjernen i psykologenes kompetanse.

Øvelse i terapeutisk teknikk er de mest synlige psykolog-aktige elementene i utdannelsen, og kan gi den sterkeste opplevelsen av å være på vei mot psykologrollen. Det gjør at man lett feilbedømmer betydningen av å lære teknikker. Uansett er en av psykologenes viktigste kvalifikasjoner en grundig og bred forståelse av abnormal- og normalpsykologi, og generell kunnskap om endring. Det er derfor disse elementene fremdeles må utgjøre grunnmuren i utdannelsen vår.

erognli@gmail.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen