Du er her

Hvor er Psykologforeningen?

Publisert
5. september 2009

KRONISK UTMATTELSE: Det har lenge pågått en strid om CFS/ME. Hvor er psykologene? Illustrasjon: Kristin Berg Johnsen

DEBATT: KRONISK UTMATTELSE

Hva gjør Psykologforeningen for å inkludere psykologfaglig kompetanse i det tverrfaglige tilbudet til personer med diagnosen ME, spør Lars E. Aagaard.

Helsedirektoratet har sendt ut en informasjon om det de kaller et nytt tverrfaglig utrednings-tilbud. Tilbudet gjelder pasienter med myalgisk encefalopati, og administreres av ME/CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, som tilbyr «tverrfaglig utredning og veiledning» av pasienter med CFS/ME».

Tverrfagligheten består i en medisiner som skal ha ansvar for diagnosen og utredningen, og dessuten er følgende profesjoner representert: ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og sosionom. Psykologisk vurdering og behandling er bare nevnt i forbindelse med at en medisiner med kurs i kognitiv atferdspsykologi hevder at det kan være nyttig.

Hvor er Psykologforeningen i en slik sak? Overhodet ikke informert eller invitert, eller uten påvirkning av prosessen?

Det har lenge pågått en strid om ME. Hvem eier problemet, og hvem besitter kompetansen?

Allerede i 2007 var jeg med på et medisinsk seminar med tittelen Internasjonal biomedisinsk konferanse om myalgisk encefalopati, der man i alle fall var enige om én ting, nemlig at problemet var biologisk og ikke psykisk.

Det er etter mitt skjønn meget magert at psykologien er helt ekskludert fra dette utfordrende arbeidsfeltet. Kognitiv atferdspsykologi er sikkert potensielt nyttig, men pløyer altfor grunt til å spille noen vesentlig rolle i forståelsen og behandling av disse lidelsene.

blaagaa@online.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen