Du er her

Tverrfaglig 

Publisert
5. september 2009

Hva har underholder Harald Eia, psykolog Leif Edward Ottesen Kennair, og redaktør Asla Nore til felles? Jo, de mener alle at biologiske forklaringer på kulturelle og samfunnsmessige fenomener bør ha forklaringsforrang.

Wencke Mühleisen i Klassekampen 13.7.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen