Du er her

Vel å merke

Nordisk konferanse om personlighetsforstyrrelser ble for første gang avholdt i Oslo i juni med 250 deltakere fra de nordiske landene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side 903

Kommenter denne artikkelen