Du er her

Video av og for pasienter

Publisert
5. september 2009

Jeg har vært på flere kurs de siste årene hvor utenlandske «guruer» i par- og familieterapi sender med videoopptak av samtalene med klientene, slik at klientene kan se på det hjemme. Jeg har hatt lyst til å prøve dette, men har vært usikker på de juridiske sidene. Hva måtte jeg eventuelt passe på av skriftlig samtykke eller andre ting, hvis jeg skulle gjort dette? Hva skjer hvis de to (mot formodning) går fra hverandre i bitterhet og den ene sitter på et slikt opptak? Har dere i foreningen noen erfaringer med liknende problemstillinger?

Familiepsykolog

Jeg har ikke kjennskap til om slik praksis er vanlig i Norge ennå. Juridisk er ikke dette problematisk. Det du må passe på, er at du har informert skikkelig om de behandlingsmessige fordelene du ser ved en slik prosedyre. Det er også viktig at du formidler at det kan ha mulige negative bivirkninger ved for eksempel skilsmisse. Du må være trygg på at de har forstått hva det innebærer. For øvrig har du en forpliktelse til å vurdere om det aktuelle opptaket egner seg til å sende med paret. Det er naturlig å journalføre parets samtykke til at de får med opptaket.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side

Kommenter denne artikkelen