Du er her

Bryter blokaden

Publisert
1. mai 2008

Almagroforeningen, som er et forum for studier i dynamisk psykologi og psykoterapi, samlet seg i februar til seminar i Havanna på Cuba, hvor temaet lød: «Emansipasjon, frigjøring – psykoterapeutisk og politisk, idealer og realiteter».

Nærmere sytti psykologer og psykiatere deltok i et engasjerende seminar med intense samtaler til langt ut i de sene kveldstimer. Foredagsholdere var Kari Lossius, Sigmund Karterud, Svein Haugsgjerd, Hans Peter Broch og Tor Sletten.

Som et ledd i seminaret ble det holdt en workshop på Hospital Psiquiatrico De La Habana. Innledere her var Dr. Humberto Martínez Gonzlez, prof. Dr. Miguel Valdés Mier og prof. dr.med. Sigmund Karterud. Workshopen ble ledet av Dr. Miguel Valdés Mier, overlege ved Hospital Psiquiatrico De La Habana og psykolog Tor Sletten, leder av Almagroforeningen. Dette var den første workshop innenfor psykiatri og klinisk psykologi mellom Norge og Cuba. Fra Cubas side deltok leder av psykiatrien på Cuba, en representant for regjeringen, psykiatere, psykologer, sykepleiere og ergoterapeuter.

De cubanske foreleserne presenterte psykiatriens utvikling på Cuba og særlig arbeidet med rehabilitering av psykiatriske pasienter, hvor teoretikere som Maxwell Jones og Kaplan står sentralt. Karterud la frem forskning over arbeid med dagavdelinger. Ellers var det utveksling av en rekke faglige spørsmål i den etterfølgende debatten.

På denne måten var vi med på å knytte viktige faglige bånd på tvers av blokadegrensen mellom Vesten og Cuba. Selv om Norge ikke blokkerer Cuba formelt, forholder Norge seg reelt lojalt til USAs blokade.

Almagroforeningen starter nå et solidaritetsarbeid med psykiatrien på Cuba, for selv om psykiatrien har et høyt faglig nivå, er der store materielle mangler.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side

Kommenter denne artikkelen