Du er her

Seniortreff i Bergen

Publisert
1. mai 2008

Lokalavdelingen i Hordaland inviterer igjen til ny samling for seniorgruppen, og ber alle godt voksne psykologer (55+) om å holde av dagen: torsdag 5. juni. Avdelingen har fortsatt tro på at psykologer med mye erfaring kan ha glede av å møtes til drøfting av faglige spørsmål og sosialt samvær i hyggelige omgivelser, og ønsker hjertelig velkommen til Dr. Wiesener, torsdag 5. juni kl. 19.00.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side

Kommenter denne artikkelen