Du er her

Vel å merke

Landets privatpraktiserende psykologer samler seg. Interessegruppen har avholdt årsmøte, og håper på positiv respons idet de ønsker nye medlemmer velkomne.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 614-615

Kommenter denne artikkelen