Du er her

Vel å merke

Publisert
1. mai 2008

Landets privatpraktiserende psykologer samler seg. Interessegruppen har avholdt årsmøte, og håper på positiv respons idet de ønsker nye medlemmer velkomne.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 614-615

Kommenter denne artikkelen