Du er her

Debatt og kommentar

Forsøksordningen med sykmeldingsrett for psykologer er en god start. Men hva med henvisningsretten? Er ikke også den moden for revisjon?

I februarutgaven av Tidsskriftet ble det formidlet kritikk fra psykologer som hadde deltatt i utdanningen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Nedenfor bringer vi et tilsvar fra Helseregion Øst og Sør, hvor man redegjør for tanker bak kurstilbudene.

Psykologer bør absolutt delta i debatten omkring psykisk helsevern, men har samtidig et spesielt ansvar for å bringe nyansert faglig refleksjon inn i debatten. Psykologenes egne fagetiske retningslinjer må ligge til grunn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 594-597

Kommenter denne artikkelen