Du er her

Psyk meg opp i ledelse – klar, kjør!

Første kull på et lederkurs skreddersydd for psykologer møttes i mars. – Dette kurset hadde jeg ventet på, sier kursdeltaker Anne Marie Sand Bakken, som satte pris på å diskutere lederutfordringer med likesinnede.

Publisert
1. mai 2008

LYST PÅ LEDELSE: Med vår kompetanse er det viktig at vi tar posisjoner som gir innflytelse, mener Anne Marie Sand Bakken og Vegard Leinsli. Her i samtale med kursleder Einar Li (til venstre).

Kurset Psyk meg opp i ledelse er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) og Norsk Psykologforening for å få psykologer til å interessere seg for å gå inn i en lederrolle. I fellesskap har vi utviklet et lederutviklingstilbud spesielt rettet mot psykologer. Seminaret består av tre samlinger på to dager hver. Psykologforeningen har stått på en stund for å få dette samarbeidet til, og den første samlingen fikk meget god respons hos deltakerne. Responsen har vært god, og ikke alle kom med på første kull, så Psykologforeningen satser sammen med Helse Sør-Øst på et nytt kull med oppstart i løpet av året.

Refleksjon og trening

Det første kullet består av 17 psykologer fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst. Gjennom forelesninger, diskusjoner og trening på problemstillinger hentet fra egen arbeidssituasjon er målet å styrke lederkulturen og den enkelte leder, I tillegg til refleksjoner, diskusjoner og trening i plenum møtte deltakerne representanter fra ledelsen i Helse Sør-Øst, fra helseforetakene og en «brukeraktivist», som han selv presenterte seg som. Alle innledet med utgangspunkt i utfordringer vi møter som ledere i spesialisthelsetjenesten.

Kurset ledes av Einar Li fra Helse SørØst og meg selv. Som kursleder var jeg spent på hvordan arbeidsformen som ventet mine kollegaer, ville bli tatt imot, og spurte et par av deltakerne etter kurset om hva de syntes. Anne Marie Sand Bakken kunne fortelle at hun hadde store forventninger: – Da jeg så annonsen, tenkte jeg: Dette har jeg ventet på, her må jeg med! Det var positivt at kurset tok tak i problemstillinger fra en leders hverdag, og det var godt å diskutere med andre i samme situasjon, sier hun.

Ta lederansvar

– Tydeliggjøringen av at lederollen er noe annet enn å være veileder eller terapeut, var viktig, synes Anne Marie Sand Bakken. Vegard Leinsli sitt svar på om noe overrasket ham på kurset, ble avlevert med et smil: – Det at så mange psykologer sier så mye nyttig og spennende om det å lede, uten å rødme. Han synes deltakerne viste at psykologene som yrkesgruppe tar lederutfordringen alvorlig, og at vi tør bevege oss ut på en arena hvor vi blir synlige og tar ansvar for å forme psykisk helsevern til noe vi tror på. – Det var flott å møte andre psykologer med lederoppgaver, etablere nettverk og dele erfaringer, sier han. Begge legger vekt på at psykologer som ledere kommer i posisjoner hvor de kan ha stor påvirkningskraft: – Med vår kompetanse er det viktig at vi tar posisjoner som gir innflytelse. Jeg oppfordrer Psykologforeningen til å heie psykologene frem mot å ta lederansvar, sier Anne Marie Sand Bakken.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 608x

Kommenter denne artikkelen