Du er her

Terapeutfaktorer – seminar i Hedmarkavdelingen

Kvalitet i behandlingen var tema på Hedmarkavdelingens årlige fagseminar på Hamar. Endring hos klienten kan måles, og bør være et sentralt kriterium på kvalitet, utfordret foreleser Morten Anker.

Publisert
1. mai 2008

UTFORDRER: Det er store variasjoner terapeutene imellom når det gjelder behandlingsresultat, sa Morten Anker på Hedmarkavdelingens seminar i mars. Her i samtale med Birgit Valla, leder for lokalavdelingen.

For å øke engasjement og samhørighet blant medlemmene i Hedmark arrangerte styret for andre år på rad Marsseminaret den 6. mars på Hamar. Styret ønsker å belyse temaer som kan favne alle medlemmene uavhengig av arbeidssted og erfaringsbakgrunn. Fjorårets seminar ble en dundrende suksess, og blant medlemmene var det stor entusiasme for å videreføre seminaret som en årlig tradisjon. Det var derfor med stor selvsikkerhet at styret nok en gang inviterte til et marsseminar, i år med temaet: «Terapeutfaktorer».

Effektive terapeuter

I psykisk helsevern er det i dag økende oppmerksomhet på kvalitet i behandlingen. En måte å sikre kvalitet på er å utvikle evidensbaserte metoder. Det viser seg imidlertid at valg av terapeutisk tilnærming har liten betydning for behandlingsresultatet. Terapeuten som person, uavhengig av tilnærming, gjør derimot en stor forskjell. Det er store variasjoner mellom terapeuter, og noen terapeuter synes å være uvanlig effektive.

Morten Anker og Maren Johansson Helland var inviterte foredragsholdere, og i løpet av dagen ble vi både engasjert og kanskje også litt urolige, noe Morten Anker fremhevet som ett av sine mål for dagen.

Anker snakket om forskjeller mellom terapeuter når det gjelder endring hos klienter. Han diskuterte om endring hos klienter kan måles, og tok til orde for nødvendigheten av et skifte av fokus fra selve det terapeutiske tilbudet til resultatet av tjenesten. Han trakk også frem forskjeller mellom terapeuter som er av mindre betydning, for eksempel, erfaring og metodisk tilnærming. Hvordan kan vi bruke kunnskapen om forskjeller mellom terapeuter til å bedre utbyttet for klientene, spurte han.

Terapeuters begrensninger

Maren Johansson Helland, som var ferdigutdannet i 2006, ga oss et innblikk i sin hovedoppgave om terapeuters opplevde begrensninger i arbeidet. Hun har hentet mye av materialet sitt fra Helge Rønnestads forskning og boka han og Orlinsky utga i 2005, med presentasjon av fire ulike «practice patterns».

Styret ønsker å gjøre seminaret i mars til den årlige faglige møteplassen for psykologene i Hedmark. I år var det lagt inn gode pauser og rom for diskusjoner og småprat. Også dette årets arrangement resulterte i gode evalueringer, så styret ser frem til å jobbe mot neste års marsseminar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 609

Kommenter denne artikkelen