Du er her

Doktorgrader

Kva helsetilhøve aukar risiko for tildeling av trygd, og korleis påverkar tildeling av trygd helsa?

Har mennesker ulik smertefølsomhet, og er dette i så fall på grunn av genetiske faktorer?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 591

Kommenter denne artikkelen