Du er her

Venn med journalen

Den 23. september, kl 12–18, gjennomføres oppdateringsseminar i effektivt journalhold for privatpraktiserende. Seminaret vil være innrettet mot behandlingspraksiser med driftstilskuddsavtale. Kravene til journalhold har de senere årblitt klarere og annerledes enn hva de var for noen år siden. Samtidig skjerpes forventningene om psykologens effektivitet og pasientenes rettigheter. Journalen skal være psykologens hjelpemiddel underveis og tilfredsstille de dokumentasjonskrav som nå stilles, blant annet i forbindelse med pasientklager og ved takstbruk. Seminaret har et begrenset antall deltakere og begynner med lunsj. Kurset teller for vedlikehold av spesialistgodkjenningen. Seminaravgift kr 500 dekker lunsj, kopier og andre kostnader. Påmeldingsskjema følger utsendelsen av de nye takstene den 1. juli. Påmeldingsfrist 20. august.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen