Du er her

Tillitsvalgtkurs

2. og 3. september gjennomføres tillitsvalgtkurs spesielt for tillitsvalgte i rene statlige virksomheter (helseforetakene er ikke statlig virksomhet). Deler av kurset vil være etatsvise samlinger av tillitsvalgte. Påmelding til Lisbet Jonassen, lisbet@psykol.no, tlf 23 10 31 31, innen 2. juli. Kurset gjennomføres i Oslo-området.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen