Du er her

Forandring på IAP Agora 2004

IAP Agora 2004 tar opp fenomenet forandring. Vi har vært opptatt av ytterpunktene og bevegelsene mellom «ekstrem forvandling» og «bli den du er». Hva innebærer slike endringsprosjekter og hvordan kan vi forstå fenomenet forandring fra flere innfallsvinkler?

I år henter vi inspirasjon fra filosofi, litteratur og buddhisme. Programmet er ikke endelig klart, men vi kan allerede love at Eva Dalsgaard Axelsen kommer. Foredraget «I det fastlåste ligger kunnskap om forandring» tar utgangspunkt i hennes nye bok som gir en psykologisk analyse av jeg-personen i Jens Bjørneboes trilogi om bestialitetens historie. Professor i teologi Notto R. Thelle vil ta for seg et buddhistisk perspektiv på forandring. Han har i flere år levd i nær kontakt med japansk buddhisme, og har skrevet en rekke bøker som blant annet tar opp dialogen mellom øst og vest. Det blir også en presentasjon av et knippe filosofers syn på fenomenet forandring, ved filosof Lise Baklund.

Som tidligere år er workshop’ene sentrale møtesteder på konferansen. Hvis du selv ønsker å holde en workshop i tilknytning til temaet forandring, eller hvis du har forslag til workshopholdere, kan du ta kontakt med cecilieskule@hotmail.com. Konferansen foregår 25. og 26. november på Quality Leankollen Hotell i Asker. Du kan allerede nå melde deg på IAP Agora på www.iapnett.no – hvor du også vil finne fortløpende oppdatert informasjon om konferansen.

Institutt for Aktiv Psykoterapi, ved Kirsten Benum, Lene Hole, Peder Kjøs, Asbjørn Kolseth, Olav Nyttingnes, Hanne Weie Oddli, Cecilie Skule, Hanne Reichelt og Sissel Reichelt

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen