Du er her

Nettsted for psykologer i psykisk helsevern

Psykologforeningen er opptatt av hvordan vi kan utnytte mulighetene de nye helselovene gir psykologer. De nye forskriftene anerkjenner psykologenes arbeid og kompetanse. Faren er nå at vi som gruppe lener oss tilbake, klapper hverandre på skuldra – og så ikke benytter oss av mulighetene vi har kjempet frem. Nå gjelder det å ta noen skritt videre.

Psykologforeningen har tatt initiativ til å etablere Forum for Psykologer innen Psykisk Helsevern (FPPH), som nå har utviklet egne statutter og mandat. Vi ønsker å inspirere psykologer til å ta ansvar, og se mulighetene i dette feltet. Jeg har tatt på meg å lage et nettsted som skal bidra til spredning av ideer, kompetanse og inspirasjon.

Vi ønsker å:

  • inspirere til diskusjon gjennom bruk av e-postlister
  • holde oversikt over nyttige lenker på Internett om ansvar og ledelse innen feltet
  • gi muligheter til å dele informasjon
  • gi oversikt over ressurspersoner in-nen faglig ansvarlig for vedtak og ledelse
  • gi mulighet for mentor-ordninger

Aktuelle temaer er:

  1. faglig ansvarlig for vedtak, hva innebærer det og hvordan gjør vi det?
  2. ledelse, hva innebærer det og hvordan gjør vi det?
  3. sykemelding, henvisning og medisinering, vil vi ta ansvar for det?

Jeg håper nå på positiv respons. Som på fest er det ikke særlig morsomt når alle venter på at alle andre tar initiativ! Så gå inn på Internett på www.smartgroups.com/groups/psykologer og trykk join, eller skriv til meg på svein.overland@sthf.no.

Svein Øverland

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen