Du er her

Takster

Det vil bli justeringer av takster for psykologer med driftstilskuddsavtale fra 1. juli. Resultatet fra takstforhandlingene vil bli sendt ut straks de foreligger, og vil være hos den enkelte privatpraktiserende i dagene rundt 1. juli. I august og september vil det bli gjennomført kveldsmøter der nye (og gamle) regler for korrekt takstbruk gjennomgås. Nærmere opplysninger om tid og sted vil vedlegges utsendelsen av de nye takstene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen