Du er her

Tillitsvalgtsamlinger

Det vil bli gjennomført korte dagssamlinger for forhandlere (hovedtillitsvalgte) i KS (kommuner og fylkeskommuner) og i HSH-tariffområdene kommune, spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Samlingene er felles for disse tariffområdene, og vil være en kort oppdatering før de lokale forhandlingene til høsten. Samlingen i Oslo er 25. august. Tilsvarende samling er i Bergen 10. september. Nærmere informasjon sendes de hovedtillitsvalgte før sommeren.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen