Du er her

Psykisk helsevern trenger psykologene

Publisert
1. juni 2004

Anne-Kari Torgalsbøen sto sentralt i Psykologforeningens arbeid for å endre lovverk og forskrifter, slik at psykologer kunne få faglig ansvar for vedtak om tvang. I dag er hun førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og var blitt invitert til å sitte i programkomiteen for konferansen om tvang.

– Det er tøft å høre pasienter og pårørende som ikke har fått hjelp. Dette er alvorlig, sier hun.

– Tvang er noen ganger nødvendig, understreker Torgalsbøen. – Men bruk av tvang må skje på en mest mulig human måte. Det handler om holdninger hos de ansatte, og om organisering av tjenestene. En kompetanseheving er nødvendig, og da er det avgjørende at psykologer går inn i stillinger som innebærer faglig ansvar for vedtak. Psykologene vil dessuten bidra med å løfte frem alternativer til bruk av tvang.

– Dette feltet har stort behov for psykologer som er villige til å håndtere dilemmaer og ta vanskelige beslutninger, og vi har forutsetninger for å gjøre dette.

– Psykologer befinner seg jo også i maktposisjoner i dag?

– Ja, og med mer ansvar kommer nettopp de vanskelige dilemmaene. Derfor er det viktig å ha ydmykhet i forhold til makten vi forvalter. Vi må bli flinkere til å lytte til pasienter og pårørende. På den andre siden må vi vise handlekraft og mot til å ta ubehagelige avgjørelser når det er spørsmål om å verne liv og helse, poengterer Torgalsbøen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen