Du er her

Kandidater til folkehelsepris

Karl Evangs pris er opprettet som en honnør til den tidligere helsedirektørens sosialmedisinske pionerinnsats. Prisen for 2004 gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, eller har bidratt til en konstruktiv debatt om helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Det legges vekt på at innsatsen er aktuell, men aktititet over tid kan også vurderes. Det er ingen forutsetning at vedkommende person eller organisasjon har tilhørighet i helse- og sosialtjenesten. Prisen kan tildeles kandidater etter skriftlig søknad fra vedkommende selv, andre personer eller organisasjoner.

Prisen blir delt ut i anledning Karl Evangs fødselsdag 19. oktober. Søknad eller anbefaling sendes innen 20. august 2004 til Statens helsetilsyn, Avd.II, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen