Du er her

Feriepenger

Publisert
1. juni 2004

I fjor hadde jeg to måneders full lønn under fødselspermisjon i begynnelsen av året, og etter sommeren var jeg sykemeldt i et halvt år. Jeg har hørt at jeg derfor ikke får feriepenger i år!

Fattigfrans

Du har i hvertfall rett på full ferietid, men hvor mye feriepenger du får for å finansiere det, er et annet spørsmål. Feriepenger beregnes som en prosentsats av mottatt lønn i fjor. Begrepet lønn er her viktig. Betalte fødselspermisjoner regnes som lønn, og dine to måneders fødselspermisjon vil inngå i beregningsgrunnlaget. For sykemeldingsperioden er det imidlertid litt mer komplisert. I utgangspunktet vil Folketrygden kun beregne feriepenger av de første 48 dagene de betaler sykepenger for og kun opp til inntekt på 6 G. Heldigvis jobber de fleste psykologer på steder der vi har tariffavtaler som gir litt mer generøse ordninger. Jobber en i kommuner/fylkeskommuner, har en rett på minst tre måneders full lønn under sykdom. De fleste kommuner utbetaler i praksis full lønn under sykdom i opptil ett år. Så lenge full lønn utbetales, beregnes det også feriepenger av lønnen. I alle våre tariffavtaler beregnes feriepengene av hele lønnen, uansett hva en tjener. I staten utbetales full lønn i opptil ett år ved sykdom, og dermed full feriepengeberegning. Tilsvarende vil også gjelde de fleste helseforetakene. Konklusjon: Du får feriepenger i år også, men litt avhengig av hvor du jobber, kan det bli noe redusert utbetaling.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen