Du er her

Altfor mye penger

Publisert
1. juni 2004

Jeg slutter i PPT den 1. juni og begynner i ny jobb i helseforetaket. Kommunen vil utbetale alle feriepengene når jeg slutter – både det jeg har opparbeidet i 2003 og det jeg har opparbeidet de fem første månedene i år. Da får jeg jo lite feriepenger i 2005 (feriepenger for bare de resterende syv måneder). Dessuten vil en slik ordning føre til høy inntekt i år med tilhørende høy skatteprosent. Har de rett til å gjøre dette?

Jeg har bestilt ferietur i juli, og nå sier noen at jeg ikke har rett på ferie når jeg nettopp har skiftet arbeidsgiver. Det kan da ikke være tilfellet?

Fe Rie Skatt

Alle opptjente feriepenger skal utbetales senest når ferien avvikles, eller når den ansatte slutter. Kommunens rutiner er her helt korrekte. Jeg kjenner imidlertid til at folk i din situasjon har bedt sin gamle arbeidsgiver om å vente med utbetalingen av feriepengene som er opptjent i år, til neste år. Du har imidlertid ingen rett på en slik ordning. Om du har ny arbeidsgiver, har du samme rett på å gjennomføre minst tre ukers ferie i perioden frem til 30. september, selv om du ikke har rett på feriepenger fra den nye arbeidsgiveren i år. Arbeidsgiver bestemmer når i perioden du får ferie, så ta kontakt med din nye arbeidsgiver så fort som mulig for å få avtalt når ferien tas ut.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen