Du er her

Min ferie!

Publisert
1. juni 2004

Sjefen har bestemt at vi må komme med våre ferieønsker innen 15. mars. Kan han virkelig forlange dette så lang tid i forveien? Sjefen mener også at det ikke er meg som bestemmer når jeg skal ha ferie.

B. Stemme

Det er arbeidsgiver som fastsetter når ferien skal avvikles, men det er regler for hvordan ferien skal fastsettes. Du har krav på tre ukers sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver er pliktig til først å drøfte med deg eller din tillitsvalgte når og hvordan ferien skal avvikles. Selv om arbeidsgiver til sist bestemmer når ferien skal tas ut, kan du kreve at arbeidsgiver varsler deg minst to måneder på forhånd om når ferien skal tas ut. En fornuftig arbeidsgiver vil så langt mulig imøtekomme de ansattes ferieønsker. Det er derfor klokt av arbeidsgiver å kartlegge ferieønsker i mars måned. Den femte ferieuken fastsettes etter litt andre regler, men arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du tar ut ferien før nyttår, så sant dere ikke inngår en avtale om å overføre deler av ferien til neste år. Den ekstra ferieuken for de over 60 år vil vanligvis den ansatte selv bestemme når tas ut. Seniormedarbeideren må imidlertid gi arbeidsgiver beskjed senest to uker på forhånd.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen