Du er her

Feriesyk

Publisert
1. juni 2004

Jeg er sykemeldt og regner ikke med å bli frisk før i slutten av september. Jeg har vel rett på ferie allikevel –jeg merker at jeg blir bedre bare av å tenke på å dra til Antarktis i november.

Friskus

Siden du er sykemeldt før avvikling av ferien, kan du kreve å få avviklet ferien senere i år. Dersom det ikke er mulig å ta ut ferien før nyttår, kan du kreve at inntil ti dagers ferie overføres til neste år! Når du ser at friskmelding nærmer seg, så ta opp med sjefen din hvordan du har tenkt å avvikle ferien. Hvis du blir syk mer enn fem arbeidsdager mens du har ferie, kan du kreve at tilsvarende antall dager ferie utsettes og tas senere. Vær imidlertid nøye med å skaffe legeerklæring for slik sykdom – her holder det ikke med egenerklæringer!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen