Du er her

Lønnsforhandlinger

I skrivende stund (mai måned) er det brudd i forhandlingene i de tre offentlige avtaleområdene: Staten, Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune. En avklaring vil skje i slutten av mai. Melding om resultatet vil bli sendt ut til de tillitsvalgte i de aktuelle sektorene. I HSH/Huk-områdene (Bergensklinikkene, kirkens familievernkontorer, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmets sykehus m.fl.) blir det ikke lokale forhandlinger før til høsten. I NAVO-Helse (alle helseforetakene/sykehusene) er de sentrale forhandlingene utsatt til september.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side

Kommenter denne artikkelen