Du er her

Odd E. Havik fyller 60 år

Odd E. Havik ved åpningen av informasjonssenteret ved Psykologisk fakultet september 2003.

Odd E. Havik, professor i klinisk psykologi og dekanus ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, fylte 60 år den 30. mai. Det er en usedvanlig ungdommelig, aktiv og bredt engasjert forsker, lærer og universitetspolitiker som jubilerer. Hans faglige merittliste er imponerende, og han nyter stor respekt i vide kretser.

Havik er født i Snåsa i Nord-Trøndelag og ble cand. psychol. ved Universitetet i Oslo i 1972. Han ble tilsatt ved Universitetet i Bergen i 1973. Siden 1990 har han vært tilsatt som professor i kliniske psykologi, avbrutt av en toårsperiode som landets første professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo

Hans faglige hovedinteresser ligger innenfor områdene psykologisk behandlingsforskning, helsepsykologi og personlighetsdiagnostikk. Han har levert en rekke betydningsfulle bidrag innenfor alle tre områdene. Hans doktorgradsavhandling om psykologiske etterreaksjoner og tilpasning hos pasienter som rammes av hjerteinfarkt, skrevet og forsvart sammen med medisineren John Gunnar Mæland, representerer et pionerarbeid i norsk helsepsykologi. Arbeidet illustrerer det fruktbare ved tverrfaglig forsk-ningssamarbeid innenfor helsefagene.

Haviks evne til kontaktskaping og samarbeid kommer også tydelig til uttrykk gjennom et omfattende multisenterstudium av prosesser og utfall i psykoterapi. I prosjektet, som for tiden vekker internasjonal oppmerksomhet, deltar et stort antall norske behandlingsenheter innen psykisk helsevern. En styrke ved prosjektet er at det undersøker psykoterapeutisk behandling slik den faktisk foregår, dvs. med representative pasienter i naturlige behandlingsmiljøer, heller enn i kunstig tilrettelagte eksperimentsituasjoner. Derved antas forskningsresultatene å få større overførings- og nytteverdi for den alminnelige behandlingshverdagen.

Haviks interesser innenfor personlighetsdiagnostikk har resultert i en veldokumentert lærebok om det internasjonalt ledende personlighetsinventoriet MMPI. Læreboken har i mer enn ti år fungert som en standardreferanse.

Et kjennetegn ved Odd Havik som forsker er hans grundighet og solide metodekompetanse, særlig i forhold til kvantitative tilnærmingsmåter. Han har alltid ligget i forkant når det gjelder å fange opp og anvende nye statistiske analysemåter og har, ikke minst gjennom sin doktorgradsundervisning og veiledning, gitt yngre kolleger del i sine kunnskaper. For sine evner og sin innsats som forskningsveileder har han mottatt Det psykologiske fakultets undervisningspris.

Også blant studentene i profesjonsstudiet er han en høyt skattet lærer og veileder. Vi vet dessuten at mange av pasientene ved fakultetets Poliklinikk for voksne og eldre har mye å takke Havik for.

Havik har gjort seg bemerket som en dyktig forsknings- og universitetspolitiker og administrator. Ved siden av et tid- og arbeidskrevende dekanverv har han innehatt betydningsfulle oppgaver innenfor Norges Forskningsråds områdestyre for medisin og helse og Det nasjonale råd for psykologutdanning. Han sitter også som styreformann ved Modum Bads forskningsinstitutt.

Haviks interessefelt favner bredt også utenfor faget. Han er godt orientert innenfor skjønnlitteratur og billedkunst, og ble tidlig i oppveksten engasjert i politikk og samfunnsspørsmål. Som det sømmer seg for en trønder, var han i unge år en habil skihopper. I de senere år har hoppingen mer hatt form av øyhopping i Egeerhavet, sammen med hans kjære Toril. Det faller naturlig også å nevne Odds gjestfrihet og hans fortreffelige kokkekunster, egenskaper vi som kolleger og venner har visst å sette stor pris ved tallrike festlige anledninger opp gjennom årene.

Vi sender Odd våre varmeste lykkeønskninger og ser frem til mange nye trivelige stunder både i jobbsammenheng og privat.

Venner og kolleger

Institutt for klinisk psykologi, UiB

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 6, 2004, side 496

Kommenter denne artikkelen