Du er her

Forskningsnotiser

Vil møblar utforma på basis av psykologisk forsking bli det neste store innanfor interiør og design?

I Norge har samboere stort sett like god psykisk helse som gifte, men flere samboere enn gifte rapporterer om alkoholavhengighet og tidligere, alvorlig depresjon.

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet avdekker mangelfull kunnskap om den psykiske helsen hos mennesker over 65 år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side 489

Kommenter denne artikkelen