Du er her

Foreningen skal ikke drive politisk aksjonisme II

Hofgaard svarer på min kritikk med at foreningens menneskerettighetsengasjementet er hjemlet i prinsipprogrammet, som ble vedtatt på Landsmøte i november 2010. Problemet stikker dermed dypere enn den konkrete aksjonen, og kan i stedet knyttes til Landsmøtets vedtak, som klart omdefinerer foreningen og dens virke.

Publisert
5. mai 2011

MONOPOL: Landsmøtet 2010 må ha glemt at psykologer står i et avhengighetsforhold til profesjonsforeningen. Psykologforeningen misbruker sin monopolstilling ved å utnytte avhengighetsforholdet til å bedrive politisk aksjonisme, skriver Mona Saugstad. Foto: Arne Olav L. Hageberg

DEBATT: SAMFUNNSENGASJEMENT

I marsutgaven kritiserte Mona Saugstad Psykologforeningen for – gjennom sin støtte til aksjonen «Ingen mennesker er ulovlige» – å drive politisk aksjonisme, på tvers av medlemmers holdninger. Morten Andersen sa seg i april enig med Saugstad og kalte slikt engasjement «en fatal uting». President Tor Levin Hofgaard forsvarte i samme nummer engasjementet med å vise til at det er hjemlet i foreningens prinsipprogram.

Norsk Psykologforening er fra nå av plutselig definert som: «…både en interessepolitisk, en fagpolitisk og en samfunnspolitisk organisasjon», som skal: «…ivareta grunnleggende menneskerettigheter…, sikre at rettighetene blir respektert, og reagere når det skjer brudd på menneskerettighetene» (Prinsipprogram 2010, mine uthevninger). Dermed er det slått fast at vår profesjonsforening er blitt den «hybridorganisasjonen» jeg fryktet – en blanding av fagforening og menneskerettighetsorganisasjon.

Vår profesjonsforening er blitt den «hybridorganisasjonen» jeg fryktet – en blanding av fagforening og menneskerettighetsorganisasjon

Hofgaard hevder at foreningen utviser godt skjønn, og forsikrer om at man «ikke har planer om å bli mindre kritiske til hva foreningen engasjerer (seg) i for fremtiden». Jeg føler meg ikke beroliget, men det er uansett ikke hovedpoenget her. Landsmøtet 2010 må ha mistet av syne det faktum at psykologer står i et avhengighetsforhold til profesjonsforeningen som fagforening, utdanningsforening og interesseforening, med monopol blant annet på spesialistgodkjenningen. Psykologforeningen misbruker sin monopolstilling ved å utnytte dette avhengighetsforholdet til å bedrive politisk aksjonisme. Landsmøtevedtaket av 2010 skaper altså et dilemma: Medlemmer som ikke er komfortable med Norsk Psykologforenings nye identitet, har i dag valget mellom å svelge ubehaget, eller å stå uten fagforening.

mona.saugstad@vikenfiber.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen