Du er her

Debattert

PPT

 • Språkvansker
  Seks år gamle minoritetsbarn har et språknivå tilsvarende en norsk femåring når de begynner på skolen. Elevene skjønner ofte ikke hva læreren sier, viser det seg. […] Minoritetsbarna går til første skoledag med et gedigent språklig handikap i skolesekken. Ikke bare gir dette barna dårligere forutsetning for læring enn etnisk norske barn. Et studie gjort blant vel 350 barn i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo kommune, viser også at barnas språklige hull lett mistolkes av skolen. Konsekvensen er at altfor mange barn med minoritetsbakgrunn henvises til PPT.
  Dagsavisen 31. mars

 • – Vi har hatt over 160 i kø inntil relativt nylig. Nå er vi nede i 130 barn og unge i ventekø. Det betyr at vi har ei ventetid for å komme inn her hos oss på ett år, sier Anne Karin Veisetaune, enhetsleder ved PP- tjenesten (Pedagogisk/psykologisk tjeneste) i Stjørdal kommune.
  Stjørdalens Blad 21. mars
 • Samlokalisering
  PPT og Opplæringstjenesten ønsker å være mer tilgjengelige for brukerne i sine nye lokaler. Det forteller leder Kristin Fastvold for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) i Troms Fylke. […]
  – Det gjør samarbeidet lettere med en felles organisering. Slik får vi en mer helhetlig tjeneste. Vi har en felles målgruppe og felles mål, sier Fastvold og får støtte fra PP-rådgiver Hermod Hansen. – Nå blir vi mer tilgjengelig og tilbudet blir mer lavterskel.
  Troms Folkeblad 17. mars
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen