Du er her

Lover

Publisert
5. mai 2011

Syke mennesker må i mange tilfeller skrive brev til psykologer, hvor de argumenterer for hvorfor de bør få hjelp. De kan bli antatt. De kan få avslag. Og selv om du har klare rettigheter, så vit at: Graden av avvisninger av henviste pasienter varierer fra 3 til 79 prosent mellom ulike helseforetak, og prosentandelen av tunge diagnoser er like høy blant avslagene som blant pasientene som får et tilbud. Jeg vil gjerne be deg lese den siste setningen om igjen. Tenk over det: Hva ville skje dersom helsevesenet forøvrig måtte svare for slike tall? Blant annet derfor skal Oslo Arbeiderparti utarbeide ny politikk for psykisk helse.

Stortingsrepresentant Karin Yrvin (Ap) i Aftenposten 22.03.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen