Du er her

Eksperiment

Publisert
5. mai 2011

Universitetslærere bør inviteres til å finne ut i hvilken grad deres egen undervisning bidrar til læring, med de forskningsmetoder de er kjent med. La sosialantropologer drive feltstudier blant sine studenter ved å observere hvordan de lærer, og la psykologer eksperimentere med ulike læringsformer. Det må være institusjonene som bidrar til at kunnskapen som produseres blir gjort tilgjengelig for alle.

Studentpolitiker Aksel Braanen Sterri i Aftenposten 25.3.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen