Du er her

Visjonært

Publisert
5. mai 2011

Det er til å grøsse av at rundt halvparten av sykmeldingene i landet har psykisk grunn. Sånn sett burde halvparten av legene vært erstattet med psykologer og terapeuter.

Nationen på lederplass 21.3.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen