Du er her

Boknytt

Susan Hart (red.) | Dissociationsfænomener Første samlede fremstilling på dansk av fagfeltet. Internajonale bidragsytere. Hanz Reitzels Forlag, 2011

Unni Heltne og Per Øistein Steinsvåg (red.) | Barn som lever med vold i familien Grunnlag for beskyttelse og hjelp Skrevet for barnevernet og deres samarbeidspartnere. Hvordan kan barnevernet forstå og avdekke volden, og hvordan ta opp vold med barnet og familien? Universitetsforlaget, 2011

Anna Louise von der Lippe, Michael Helge Rønnestad (red.) | Det kliniske intervjuet, Bind II Praksis med ulike klientgrupper Bind I behandlet det kliniske intervjuet i lys av sentrale teoretiske perspektiver for psykologisk behandling. Bind II beskriver kunnskap om forståelse og konkret tilnærming i møte med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk, 2011

Helge A. Sølvberg | Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende Samtalegruppen som frigjørende redskap Barn av psykisk syke er den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser. Boka beskriver hvordan en slik oppvekst kan prege et menneske, og gir innføring i samtalegrupper som metode. Gyldendal Akademisk, 2011

Kristoffer Henriksen | Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse Introduserer et teoretisk ståsted for å arbeide med talentutvikling, med utgangspunkt i tre skandinaviske idrettsmiljøer i verdensklasse. Dansk Psykologisk Forlag, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen