Du er her

Per Isdal fikk første pris

Den store psykologprisen for 2011 gikk til Per Isdal, leder for behandlingssenteret Alternativ til vold i Stavanger. Vinneren har jobbet utrettelig med å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner.

Publisert
5. mai 2011

FEIRET: Atle Dyregrov (finalist), Bernadette Christensen (finalist), Per Isdal (vinner) og Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard under utdelingen av Den store psykologprisen 2011. Foto: Stephanie Field

Sammen med Per Nørbech etablerte Isdal i 1987 stiftelsen Alternativ til vold (ATV), Europas første spesialiserte behandlingstilbud for voldsutøvere. Etableringen brøytet vei for et fagfelt som var oversett og tabuisert. Senere er ATV utvidet til å tilby hjelp også til voldsofre og familiemedlemmer som på ulike måter er berørt av volden, og er blitt en eksportartikkel til andre nordiske land og deler av Europa.

Øyeåpner

«Nettopp dette faglige bidraget har vært avgjørende for at vi i dag allment aksepterer at voldsutøvelse i nære relasjoner kan behandles», heter det i juryens begrunnelse for å gi prisen til Isdal, som i finalerunden altså trakk et lengre strå enn de to øvrige finalistene, Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi, og Bernadette Christensen, Atferdssenteret.

– Prisen er en fantastisk anledning til å sette kampen mot vold i nære relasjoner på dagsordenen. Jeg håper den kan åpne øynene til politikere for at vi trenger langt flere behandlingstilbud enn i dag, sa Isdal.

I Norge tilbyr ATV i dag behandling til befolkningen i Oslo, Drammen og Lier, Øvre og Nedre Eiker, Telemark, Vestfold, Asker og Bærum, Kristiansand, Arendal og Stavanger. Ifølge prisvinneren er potensialet 30 behandlingssentre over hele landet.

Tema i utdanningen

Under prisutdelingen benyttet Isdal anledningen til å slå et slag for at voldsproblematikk bør vinne langt sterkere innpass på alle nivåer i psykologutdanningen.

– Voldsproblematikk bør bli en del av alle spesialiteter. I dag er det tilfellet bare innenfor rusfeltet, sa han med adresse både til universitetene og Psykologforeningen.

29. mars kunne han høste følgende laurbær fra juryformann og president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, som overrakte prisen:

– Per Isdal har vist oss hvordan familievold er en trussel både mot barns utvikling og helse, hvordan volden er årsak til store helseproblemer hos voksne, og at voldelig sosial arv kan forhindres.

Samarbeid med testleverandør

I juryen satt også sjefpsykolog ved Diakonhjemmet, Torkil Berge, seniorrådgiver i Norsk Psykologforening, Tove Beate Pedersen, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Richard H. Knoff og daglig leder for Pearson Assessment, Catharina Mabon Tomic.

Den store psykologprisen, som er på 100 000 svenske kroner, er et samarbeid mellom testleverandøren Pearson Assessment og Norsk Psykologforening. Dette var første gang den ble delt ut. Formålet er å styrke psykologien som fagfelt og synliggjøre psykologers innsats for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side 494

Kommenter denne artikkelen