Du er her

Debatt

Hofgaard svarer på min kritikk med at foreningens menneskerettighetsengasjementet er hjemlet i prinsipprogrammet, som ble vedtatt på Landsmøte i november 2010. Problemet stikker dermed dypere enn den konkrete aksjonen, og kan i stedet knyttes til Landsmøtets vedtak, som klart omdefinerer foreningen og dens virke.

Grethe Nordhelle hevder jeg ikke har skjønt den induktive metoden hun legger til grunn. Hun har fortsatt til gode å gjøre rede for hvordan en teori basert utelukkende på induksjon skal kunne anvendes forsvarlig.

Børge Holden mener at turen om hjernen er en omvei, og at atferdsanalysen er den eneste farbare vei. Men det er da mye verdifull informasjon som kan samles inn fra omveier?

Det er rom for forbedringer i rettspsykiatriske erklæringer. Men mer bruk av hukommelsestester er ikke veien å gå for å bedre kvaliteten på sakkyndighetsarbeidet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side 476-482

Kommenter denne artikkelen