Du er her

Vil lovfeste bruken av sakkyndige

Særdeles og usedvanlig viktig, sa Karita Bekkemellom (Ap) da hun i slutten av mars tok imot sakkyndighetskommisjonens forslag til retningslinjer for sakkyndige i barnevernssaker.

Publisert
1. mai 2006

VIKTIG RAPPORT: Barne- og familieminister Karita Bekkemellom (Ap) får rapporten om kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid i barnevernssaker av psykolog Haldor Øvreeide.

9. september 2005 satte Barne- og familiedepartementet ned et utvalg som, under ledelse av psykolog Haldor Øvreeide, fikk i oppgave å kvalitetssikre sakkyndighetsrapporter brukt barnevernet. I slutten av mars overrakte gruppen en ferdig innstilling til barne- og familieministeren.

– Dette er usedvanlig viktig – ikke bare fordi barn er viktige – men fordi det handler om fundamentale retssikkerhetsspørsmål, sa statsråden.

Bekkemellom understreket også at hun ville gå inn for lovendringer på området, dersom det skulle vise seg nødvendig.

Et spørsmål om rettssikkerhet

I rapporten, som nå er på vei ut til høring til blant andre Psykologforeningen, fremmer utvalget forslag om at det opprettes en Barnefaglig kommisjon etter modell av Rettspsykiatrisk gruppe under den rettsmedisinske kommisjon.

Sakkyndighetsarbeidet i rettsvesenet har allerede vært lovregulert i over 100 år. Haldor Øvreeide understreket at det er på høy tid med en lignenede ordning innen barnevernet. Han kalte dette et rettssikkerhetsspørsmål, siden feil i behandlingen av barnevernssaker kan merke et barns utvikling for livet.

Den barnefaglige kommisjonen vil ha i oppgav å kontrollere alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker. I tillegg er det viktig at det utarbeides retningslinjer for de sakkyndige. Til nå har det ikke blitt stilt krav om barnefaglig kompetanse til denne gruppen. Utvalget går inn for at rollen bør reguleres tydeligere og beskrives i lov.

Psykologforeningen i front

Rapporten peker også på utfordringene som ligger i at de sakkyndige ofte har flere hatter. De kan være både hjelper og saksbehandler, kontrollør og meddommer i barnevernssaker. En viktig side ved kvalitetssikringen er avklaring av eventuelle dobbeltroller. Utvalget foreslår derfor at alle sakkyndige leverer en selvdeklarasjon sammen med sin rapport.

Psykologforeningen har stått sentralt i arbeidet med å utvikle sakkyndiges kompetanse. Opplæringsprogrammet i barnefaglig sakkyndighetsarbeid, som psykologforeningen satte i gang i 1998, har hatt stor betydning. Nå blir utdanningen enda viktigere, siden psykologer og psykiatere med kompetanse både på det barnefaglige feltet og innen sakkyndighetsarbeid vil bli enda mer ettertraktet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side 522

Kommenter denne artikkelen