Du er her

Forskningsnotiser

Kryssord og sudoku kan seinke svekkinga av mentale evner hos eldre.

Mistenkte i en kriminalsak som gjør små endringer i utseendet sitt, reduserer betraktelig risikoen for å bli gjenkjent av vitner.

Menn som har ei generelt positiv innstilling til framtida, ser ut til å ha lågare risiko enn pessimistar for å døy av hjarteinfarkt og slag.

Ungdom som «berre» har angst og depresjon, oppsøkjer i mindre grad hjelp enn ungdom som har fysiske plager i tillegg.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side 505

Kommenter denne artikkelen