Du er her

Psykologers kunnskap om søvn

Publisert
1. mai 2006

Alle psykologer inviteres til å delta i en kort undersøkelse om psykologers kunnskaper om søvn. Gå inn på http://web.refleks.com/?surveyid=21786 for å svare på spørsmålene (vennligst bare svar på dem en gang, og ikke slå opp i faglitteratur for å finne de korrekte svarene).

Undersøkelsen utføres i regi av følgende medlemmer av Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer: professor Inger Hilde Nordhus, førsteamanuensis Ståle Pallesen og professor Bjørn Bjorvatn. De to førstnevnte representerer psykologfaget ved kompetansesenteret. Resultatene vil bli presentert i et eget temanummer om søvn i Tidsskriftet.

Undersøkelsen består av to hoveddeler: Først åtte bakgrunnsspørsmål, så 24 flervalgsspørsmål om søvn, hvert med fire svaralternativer. Bare ett alternativ er korrekt. Spørsmålene utgjør et standardisert kunnskapsmål om søvn, som har vært benyttet i internasjonale studier (Dartmouth Sleep Knowledge Survey). Vanskelighetsgraden vil fortone seg som ganske høy for mange. Vi håper likevel du vil delta og slik bidra til et leseverdig og spennende temanummer.

Enkelte kan få vansker med å komme inn på nettsiden dersom PC-nettverket en er tilknyttet på arbeid har restriksjoner. Fra ens private PC skal tilkoplingen være uproblematisk.

Blant dem som deltar vil vi trekke ut 25 som vinner hver sin bok om søvn: Heier og Wollands Søvn og søvnforstyrrelser, fra 2005. For å delta i trekningen om bok må du oppgi navn og adresse. Disse opplysningene vil ikke bli koplet opp mot svarene du har avgitt, og selve undersøkelsen er således anonym.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side

Kommenter denne artikkelen