Du er her

Lettlurte vitner

Mistenkte i en kriminalsak som gjør små endringer i utseendet sitt, reduserer betraktelig risikoen for å bli gjenkjent av vitner.

Doktor Joanna Pozzulo og studenten hennes Janet Balfour ved Carleton University i Canada viste en video av et fiktivt ran til 239 voksne (17–59 år) og 177 barn (8–13 år). Deretter ble forsøkspersonene bedt om å plukke ut gjerningsmannen i en foto-»line-up» av seks menn. Alle ble gjort oppmerksomme på at vedkommende kunne ha endret utseende. Bare 22 prosent av de voksne og 16 prosent av barna var i stand til å plukke ut gjerningsmannen når han hadde på seg en parykk med lengre og mørkere hår enn på ransvideoen. Suksessraten uten parykk var ifølge BPS Media Centre på henholdsvis 65 og 48 prosent.

Pozzulo sier studien peker på en alvorlig utfordring for rettsvesenet. Selv naturlige variasjoner i forbryteres utseende vil kunne føre til at vitner ikke er i stand til å identifisere vedkommende. Det trengs mer inngående studier, men ifølge forskerne tyder den signifikante nedgangen i identifikasjonsevne på at vitnene bruker hårfrisyren som et sentralt kjennetegn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side

Kommenter denne artikkelen