Du er her

Kollegastøtte i Akershus

Siden 1993 har Akershus lokalavdeling av Norsk Psykologforening hatt en kollegastøttegruppe for sine medlemmer.

TIL TJENESTE: Akershus lokalavdelings kollegastøttegruppe består av Trond Melgård, Inger Jakobsen og Rolf Wirth.

I år har kollegastøttegruppen fått ny besetning: Trond Melgård, Inger Jakobsen og Rolf Wirth. De tre jobber som selvstendig praktiserende psykologer i hvert sitt distrikt av Akershus fylke.

Medlemmer i Akershus lokalavdeling som på grunn av sin jobb som psykolog havner i en faglig eller personlig belastende situasjon, kan ta kontakt med den de vil av disse for råd og støtte.

Lokalavdelingen mener at det er viktig å tilby en mulighet for å kunne støtte kolleger som havner i en vanskelig situasjon. Å jobbe som psykolog innebærer mange slags utfordringer. Det kan oppstå situasjoner som er svært belastende, hvor man ikke vet hva man bør gjøre, eller hvor en selv eller andre mener at man har gjort feil.

Norsk Psykologforening tar i en del saker ansvar for å påse at psykologer følger de fagetiske retningslinjene. Lokalavdelingene har derimot mulighet til å gi medlemmene støtte i en vanskelig situasjon. Gruppens medlemmer har taushetsplikt, og de rapporterer generelt om sin virksomhet en gang per år til styret i Akershus lokalavdeling.

Informasjon om kollegastøttegruppen finnes til enhver tid på lokalavdelingens hjemmesider: www.akershuspf.net/.

Trond Melgård

tlf 63 97 72 62, tmelgaar@online.no

Romerike

Inger Jakobsen

tlf 66 90 70 32, ija@portalenhelse.no

Asker og Bærum

Rolf Wirth

tlf 970 38 508, rowir@online.no

Follo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side 525

Kommenter denne artikkelen