Du er her

Forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte

I samarbeid med psykolog Thor Johansen, som er spesialist i organisasjonspsykologi (ifo – institutt for organisasjonsutvikling), gjennomføres et forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte. Kurset er aktuelt for deg som har noe erfaring som tillitsvalgt, og som har de vanlige tillitsvalgtkursene fra tidligere. Tidligere forhandlingsprosesskurs har vært meget vellykkede for deltakerne. Prosesskurset bygger på såkalt dobbeltsløyfet læring; det å oppdage forbedringspotensial og se læringsmuligheter i hverdagen og gjennomføre endringer som en konsekvens av læringen. Samlingen er intensiv, det er stor egenaktivitet, og en må regne med å arbeide det meste av tiden samlingen varer, også om kveldene. Dette er altså mulighet for noe stimulerende for deg som har vært tillitsvalgt en stund.

Det legges nå opp til å gjennomføre nok et trinn 1, på dagene søndag 20. – onsdag 23. august 2006. Det tas forbehold om at det melder seg tilstrekkelig med kursdeltakere. Med forbehold om endringer gjennomføres et trinn 2 i 2007. Trinn 3 arrangeres etter at nok et trinn 2 er arrangert. Ved påmelding forplikter en seg bare for ett trinn/en samling om gangen. Selv om en deltar på trinn I gis ingen rettighet til å gjennomføre de andre trinnene. Det er en forutsetning for å delta på alle trinn at en er tillitsvalgt/har tillitsverv.

Dersom deltakerne ønsker det, kan de i forbindelse med trinn 2 melde seg på et Internett-studium som går i mellomperioden mellom trinn 2 og trinn 3. Etter avlsuttet trinn 3 går en opp til eksamen. Det tas sikte på å tilby fagkombinasjonen arbeidsrett og personalledelse, som vil gi 10 vekttall eller 60 studiepoeng, som det nå heter i høgskolesystemet, ved bestått eksamen. Det forutsettes at kandidatene følger et system for innlevering av hjemmeoppgaver i perioden. Det presiseres at denne delen av tilbudet starter etter at Trinn 2 er gjennomført. Utførlig informasjon om dette gis på Trinn 1. For de som ikke ønsker å gå opp til eksamen avsluttes kursrekken med en fagoppgave.

Kurset er tverrfaglig, og det kommer deltakere fra forskjellige sektorer og foreninger. Gjennomført kursrekke med alle tre trinn, enten gjennomført med eksamen eller innlevert og bestått fagoppgave, vil gi relevant kompetanse til andre typer verv og lederjobber.

Lurer du på om dette kurset er noe for deg? – send en e-post til thor.johansen@ifo.no. Søknad om å komme med på trinn 1 sendes Lisbet Jonassen, lisbet@psykologforeningen.no. Søknadsskjema fås samme sted. Søknadsfrist er 1. juli.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side

Kommenter denne artikkelen