Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det planlegges et vanlig tre dagers tillitsvalgtkurs 11.–13. september i Oslo-området. Målgruppen for kurset er Psykologforeningens tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp, er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@psykologforeningen.no. Påmeldingsfrist er 15. juli.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side

Kommenter denne artikkelen