Du er her

ESHHS-konferanse i Oslo

Publisert
1. mai 2006

De vislende bokstavene ESHHS står for European Society for the History of Human Sciences, i klartekst er dette psykologihistorie og litt til. Foreningen har bestått i 25 år og legger nå sin lille jubileumskonferanse til Oslo, hvor undertegnede er lokal arrangør. Vi tar sikte på 9.–11. august i verdige omgivelser: den nyoppussede gamle festsal i Urbygningen på Karl Johan. Det kunne være hyggelig å se noen flere norske psykologer med historisk interesse der! Konferanseavgiften er lav, takket være Norsk Psykologforening og Universitetet i Oslo, som har bidratt med økonomisk støtte. Påmelding bør skje senest 15. mai (deretter blir det dyrere). Ytterligere informasjon og påmeldingsskjema finnes på ESHHS’ hjemmesider, som er http://psychology.dur.ac.uk/eshhs/

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side

Kommenter denne artikkelen