Du er her

Søk på stipend

Publisert
1. august 2007

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat er opprettet til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning. Legatet sikter seg primært inn på klinikere, og skal utdeles årlig. Tanken er at de som tildeles midler skal kunne kjøpe seg fri fra privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å arbeide med et mindre prosjekt, eller bearbeide klinisk materiale med henblikk på publisering.

Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk Psykoanalytisk forening. Søknad sendes til styreleder Inge Refnin, Professor Dahlsgt. 18, 0353 Oslo innen 1. oktober 2007. Han kan også kontaktes for mer informasjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen