Du er her

Utlysning av stipend

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2008. Stiftelsen ønsker å fremme virksomhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge ved tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner. Formålene det kan søkes midler for, må ha en bred forankring innenfor den psykodynamiske tradisjon, som hele tiden har vært Mentalhygienisk Rådgivningskontors arbeidsform og forståelse.

Det kan søkes om midler til undersøkelser med relevans for området, til datainnsamling og/eller bearbeidelse av data. Det kan også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag; samt til studiebesøk eller deltagelse på kongresser.

Det overordnede hensynet ved vurderingen er prosjektets kliniske relevans.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 22 42 50 05 / rujo3@online.no eller til Anders Zachrisson, 22 69 95 10 / johnaz@online.no. Søknad med dokumentasjon stiles til styreleder, overlege Otto Steenfeldt Foss, og sendes forretningsfører, Anne Borgting, Boks 6793, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Søknadsfrist 1. september 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen