Du er her

Seniorgruppemøter

Publisert
1. august 2007

Seniorgruppen av psykologer avholder to møter i Psykologforeningens lokaler i høst.

Berit Waal innleder til samtale i det første møtet, 18. september kl 19.00 under tittelen: «Om magi, myter og det hellige. Utforsking av et fornyet faglig menneskelig ståsted. Fra barndommens tryllekunstner, via Odyssevs, Amor og Psyche, Adam og Eva, Ola Raknes og «møtet med det heilage» til psykologisk forståelse av hjernens magiske evner.» Berit arbeider for tiden med en bok om dette temaet.

Ivar Bjørgen innleder til samtale den 20. november kl 19.00 med tittelen: «Gammel og ny kunnskap om aldring».

Alle psykologer over 60 år er hjertelig velkomne til faglige, kollegiale og vennskapelige samtaler.

De som ønsker å stå på en intern epostliste, kan sende sin e-postadresse til tgaltung@online.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen